<div align="center"> <h1>Klub Łączności SP9PSJ przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach</h1> <h3>strona poświęcona klubowi łaczności przy OSP w Jeziorzanach</h3> <p>straż, radio, sp9psj, krótkofalarstwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/sp9psj" rel="nofollow">http://republika.pl/sp9psj</a></p> </div>